Jak obsługa informatyczna firm może przynieść korzyści Twojej firmie

Jak obsługa informatyczna firm może przynieść korzyści Twojej firmie

Plusy i minusy przy umowy na informatyczną obsługę firmy.
Osbługa informatyczna firm dlakogo jest zabezpieczenie informatyczne?

Wybierając firmę, która zapewni wsparcie IT dla Twojej firmy, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Oprócz kosztów, ważny jest również rodzaj usługi, którą chcesz otrzymać od firmy. Chociaż istnieje wiele firm, które zapewniają usługi typu bare-bones, nie chcesz zadowolić się tym. Dobra firma techniczna powinna być w stanie zapewnić więcej niż tylko podstawy. Musisz zbadać firmę dokładnie przed podjęciem decyzji.

Zarządzana usługa IT dla firm

Wraz z rosnącym znaczeniem technologii, firmy coraz częściej sięgają po usługi zarządzane jako skuteczny sposób na poprawę wydajności i obniżenie kosztów. Dostawca usług zarządzanych może obniżyć ogólne koszty o 30% do 50%, dzięki czemu właściciele firm mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności. Ten rodzaj usług może również zwiększyć niezawodność i wydajność sieci firmowej.

Niektóre firmy oferują kompleksowe zarządzane usługi IT dla firm, w tym sieci, bezpieczeństwa i kopii zapasowych. Mogą one również obsługiwać problemy sieciowe i zapewnić wsparcie sprzętowe i programowe. Niektóre firmy zapewniają nawet projektowanie systemów i usługi konsultingowe. Mogą również monitorować i konserwować sieć, pomagając zaoszczędzić pieniądze i uniknąć kłopotów związanych z problemami technologicznymi.

Dostawcy usług zarządzanych oferują ceny warstwowe, z najwyższym poziomem zarządzania i automatyzacji. Poziomy te są elastyczne, dzięki czemu klienci mogą zwiększać lub zmniejszać zakres usług zarządzanych w zależności od swoich potrzeb. Oprócz oferowania szerokiej gamy rozwiązań i usług, dostawcy usług zarządzanych zapewniają również szkolenia i edukację dla specjalistów IT.

Zarządzane usługi IT dla firm mogą pomóc firmom wyprzedzić konkurencję, oferując wiedzę branżową oraz światowej klasy narzędzia i metody. Firmy te współpracują z wieloma różnymi typami przedsiębiorstw, więc wiedzą, co jest potrzebne, aby utrzymać firmę na bieżąco i produktywnie. Jest to szczególnie ważne dla małych i średnich firm, które nie mogą sobie pozwolić na pozostawanie w tyle za najnowszymi trendami technologicznymi.

Sprzęt stacjonarny

Kiedy firma posiada własny sprzęt, istnieje możliwość, aby wsparcie IT wykraczało poza oprogramowanie. Podczas gdy chmura obliczeniowa może zapewnić szereg usług, sprzęt on-premises jest bardziej wyspecjalizowaną formą hostingu. Na przykład w firmie, która oferuje Netflix, serwer będzie znajdował się na terenie firmy. Użytkownicy uzyskują dostęp do tych danych za pośrednictwem sieci firmowej.

Serwer to komputer, który umożliwia transformację danych i realizuje żądania klientów. Dobrym przykładem serwera jest usługa dostarczania żywności Uber Eats, która polega na serwerach w celu realizacji zamówień. Decyzje dotyczące infrastruktury IT mogą być kosztowne, dlatego firmy powinny dokładnie rozważyć, w jaki sposób budżetować koszty związane z tymi decyzjami.

Inwestowanie w infrastrukturę on-premises oferuje firmom wiele korzyści. Ten rodzaj infrastruktury znajduje się pod kontrolą działu IT i często jest w stanie spełnić wymagania regulacyjne. Zapewnia również korzyści w zakresie wydajności, takie jak niskie opóźnienia i środowisko programistyczne bez zewnętrznych zależności. Wsparcie sprzętowe w siedzibie firmy oferuje również szybką pętlę informacji zwrotnej, co oznacza, że pracownicy mogą szybko rozwiązywać wszelkie problemy.

Podczas gdy chmura obliczeniowa umożliwia firmom dostęp do szeregu usług i zasobów bez dużych inwestycji z góry, firmowy sprzęt lokalny podlega tym samym wymaganiom w zakresie konserwacji i wsparcia. Usługi oparte na chmurze nie są właściwym wyborem dla każdej firmy, ale często są najlepszym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują wysokiej wydajności i niskich opóźnień.

Kolejną zaletą lokalnej pamięci masowej jest to, że nie wymaga ona połączenia z Internetem. Jednak większość firm jest uzależniona od internetu w celu prowadzenia działalności, więc utrata połączenia internetowego może negatywnie wpłynąć na wydajność i utrudnić dostęp do danych.

Oprogramowanie

Usługi wsparcia IT są jednym ze sposobów zarządzania aktywami technologicznymi firmy. Zajmują się one szerokim zakresem zadań, od zarządzania licencjami oprogramowania po zapewnienie ogólnego wsparcia IT. Oprócz zapewnienia podstawowego zarządzania IT, nadzorują również aplikacje oparte na chmurze, wdrażają kopie zapasowe i zapewniają statystyki w czasie rzeczywistym. Usługi te są idealne dla szerokiej gamy firm i są mniej kosztowne niż zatrudnianie wewnętrznego zespołu IT.

Usługi wsparcia oprogramowania mogą obejmować instalację nowych produktów, aktualizacje i migracje dla głównych wersji oprogramowania. Mogą one również obejmować proaktywne lub reaktywne usługi na miejscu. Usługi te mogą być świadczone przez sprzedawcę produktu, firmę konsultingową lub osoby trzecie zajmujące się utrzymaniem oprogramowania. Niektóre firmy oferują również zautomatyzowane możliwości zdalnego rozwiązywania problemów.

Usługi wsparcia informatycznego mogą również zapewnić, że komunikacja jest bezpieczna i bezproblemowa. Mogą one pomóc firmie w zarządzaniu bezpieczeństwem punktów końcowych, bezpieczeństwem sieci i dostępem do sieci. Mogą nawet zapewnić 24-godzinne zarządzanie systemami wsparcia i zidentyfikować problemy, z którymi borykają się użytkownicy. Poprzez monitorowanie i naprawianie problemów mogą pomóc Twojej firmie w osiągnięciu jej celów.

Korzyści z oprogramowania opartego na chmurze do obsługi klienta obejmują możliwość dostępu do danych z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Ponadto oprogramowanie do obsługi klienta w chmurze jest przyjazne dla użytkownika i można je zainstalować w ciągu kilku minut. Oprogramowanie w chmurze różni się jednak od oprogramowania do obsługi klienta on-premise, które jest zainstalowane na serwerach firmy. Oprogramowanie w chmurze jest bardziej konfigurowalne i można je skonfigurować w ciągu kilku minut.

Zarządzanie licencjami

Zarządzanie licencjami oprogramowania jest ważnym narzędziem dla firm, które muszą zarządzać swoimi kosztami oprogramowania. Nie tylko może pomóc zmniejszyć ogólny koszt oprogramowania, ale może również pomóc firmom uniknąć płacenia za niepotrzebne oprogramowanie. Nieużywane oprogramowanie może kosztować firmę tysiące dolarów. Może to również prowadzić do innych problemów, takich jak koszty audytu bezpieczeństwa i potencjalnych kar. Zarządzanie licencjami oprogramowania pomaga zapobiegać tym problemom poprzez śledzenie wszystkich licencji oprogramowania i dat wygaśnięcia.

Firmy powinny zdefiniować politykę zarządzania licencjami. Polityka ta powinna zawierać listę produktów software’owych używanych przez pracowników, jakie platformy są wspierane oraz kiedy każda licencja wygasa. Powinna również określać, że zakupy oprogramowania muszą przechodzić przez wyznaczonego kierownika działu. W ten sposób żaden pracownik nie powinien mieć możliwości bezpośredniego pobierania lub nabywania oprogramowania bez odpowiedniej ausztachetyzacji.

Zarządzanie licencjami oprogramowania pomaga również firmom uniknąć zakupu przestarzałej technologii. Oprócz śledzenia wykorzystania oprogramowania, proces ten usprawnia również zmiany i zarządzanie problemami. Kontrola wersji oprogramowania pomaga firmom identyfikować aktywa programowe i liczyć je w odniesieniu do umów licencyjnych. W ten sposób mogą oszacować ich rzeczywiste i przewidywane wykorzystanie. Ponadto, informacje dotyczące rzeczywistego i przewidywanego wykorzystania oprogramowania mogą być wykorzystane do planowania budżetów. Ponadto, śledzenie i zarządzanie licencjami pomaga zminimalizować niewykorzystane licencje na oprogramowanie i uniknąć naruszenia limitów licencyjnych.

Zarządzanie licencjami oprogramowania jest niezbędnym elementem każdego działu IT. Zespoły IT śledzą licencje na oprogramowanie wykorzystywane przez każdą usługę i użytkownika. Utrzymują również opłaty za rejestrację oprogramowania i podejmują ważne decyzje dotyczące alokacji licencji oprogramowania. Dzięki zastosowaniu narzędzia do zarządzania licencjami oprogramowania, decyzje te są znacznie łatwiejsze i bardziej efektywne.

Kopie zapasowe danych

Tworzenie kopii zapasowych danych jest koniecznością dla organizacji i firm, aby uniknąć utraty danych. Umożliwia ona firmom odzyskanie danych po różnych katastrofach, w tym po awarii oprogramowania i sprzętu. Kopie zapasowe mogą również chronić dane przed błędami ludzkimi i uszkodzeniem danych. Firmy powinny rozważyć tworzenie kopii zapasowych wszystkiego, od plików księgowych po pocztę elektroniczną. Powinny również tworzyć kopie zapasowe systemu operacyjnego i plików konfiguracyjnych.

Istnieje kilka różnych typów rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych dla różnych typów danych. Na przykład lokalne kopie zapasowe dysków są wygodne, ponieważ nie wymagają sieci i są szybkie. Jednak ich wadą jest to, że mogą zostać zniszczone w przypadku pożaru lub powodzi. Ponadto, ponieważ kopie zapasowe z dysków lokalnych nie są podłączone do sieci, muszą być zarządzane indywidualnie. Z tego powodu kopie zapasowe z dysków lokalnych są najlepsze do szybkiego tworzenia kopii zapasowych kilku systemów lub do odzyskiwania pojedynczych plików.

Tworzenie kopii zapasowych danych jest niezbędne dla organizacji, ponieważ w świecie biznesu dane są wszystkim. Bez danych firma nie może funkcjonować. W rzeczywistości 60 procent firm, które utraciły swoje dane, jest zmuszonych do zamknięcia działalności w ciągu sześciu miesięcy. Co więcej, jedna godzina utraty danych może kosztować małą firmę około 8 600 dolarów, podczas gdy duża firma może wydać 5 milionów dolarów.

Usługi tworzenia kopii zapasowych w chmurze mogą pomóc firmie stworzyć nieomylny plan tworzenia kopii zapasowych. Usługa tworzenia kopii zapasowych w chmurze zapewnia przestrzeń dyskową w chmurze i szyfruje dane. Usługa ta jest idealna dla firm, które potrzebują szybkiego przywrócenia danych w przypadku katastrofy lub awarii sieci. Dostępne są różne rodzaje usług tworzenia kopii zapasowych w chmurze, w tym usługi bezpłatne i pakiety premium.

Firma musi wyznaczyć administratora backupu, który będzie zarządzał strategią, narzędziami i harmonogramem tworzenia kopii zapasowych. Dodatkowo administrator musi zdefiniować politykę backupu, która określa, jakie typy danych i systemów są ważne i jak często należy je backupować.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]